Chính sách của Trầm Hương Minh Việt (Website: tramhuongminhviet.com)

Đó là bao gồm các chính sách giúp Trầm Hương Minh Việt hỗ trợ khách hàng giao dịch một cách an toàn, hiệu quả và đảm bảo quyền lời của khách hàng tốt nhất.

Chính sách này được quản lý và chịu trách nhiệm thực thị, trách nhiệm truyền đạt rõ ràng đến toàn bộ quý khách hàng từ công ty quản lý thương hiệu Trầm Hương Minh Việt. Chính sách áp dụng cho tất cả sản phẩm được đăng bán tại website chính của Minh Việt.

Có 2 chính sách chính:

  1. Chính sách đổi trả sản phẩm.
  2. Chính sách phân phối đại lý sỉ

Liên hệ trực tiếp Trầm Hương Minh Việt